Christoph Capelle

Min interesse for psykoterapi begyndte med mit terapiforløb i 1990. Terapien lærte mig at se med nye øjne på mig selv og på mine muligheder og vanskeligheder. Jeg fik mod til at ændre mig selv og min situation og skabe større frihed, ansvar og nærvær i mit liv.

I mit arbejdsliv som psykolog har jeg haft lejlighed til at sætte mig ind i mange forskellige problemstillinger og livssituationer. Som privatpraktiserende psykolog og som psykolog i psykiatrisk regi har jeg arbejdet med både individuelle klienter, par, familier og grupper. Jeg har erfaring med problemstillinger som fx stress, konflikthåndtering, kriser, studie-blokering, depression, angst og personlighedsmæssige vanskeligheder. Jeg har et indgående kendskab til affektive og psykotiske lidelser og kender også til psykologiske problematikker i forbindelse med alderdommen. Jeg er vant til at påtage mig supervisionsopgaver og har undervisningserfaring.

Jeg arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, hvor kroppens og psykens tilstand ses som tæt forbundne. Jeg er inspireret af psykodynamisk og eksistentiel tænkning, men har også kendskab til kognitive teknikker. Metoden og tilgangen som jeg vælger at anvende er i hvert enkelt tilfælde afhængig af klientens problemstilling og ønsker.

 

Uddannelse

I årene 1994-98 gennemførte jeg en terapeutuddannelse ved DIG-instituttet i Holbæk. I forløbet lå vægten på oplevelses-orienteret terapi (gestaltterapi), krop-psykoterapi og eksistentiel psykoterapi.

Arbejdet som nyuddannet terapeut vakte lysten til også at få et teoretisk fundament for mit arbejde. Sideløbende med min praksis som psykoterapeut studerede jeg derfor fra 1999 til 2005 psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet i København. Jeg blev psykolog i februar 2005 (autoriseret af psykolognævnet i 2010).
I mit arbejde blev jeg optaget af den betydning som vores forhold til andre har for udviklingen af vores psykiske liv. Vi fødes ind i en lille gruppe, ’barndomsfamilien’, senere præges vi af vores gruppe-erfaringer i fx skolen eller i grupper af legekammerater, arbejdskolleger og venner. Vi vælger en kæreste/ægtefælle, bliver forældre i en ny familie og skal måske senere forholde os til en sammenbragt familie. Med udgangspunkt i denne interesse tog jeg fra 2009 – 2011 en 3-årig efteruddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi ved Institut for Gruppeanalyse i København.

Specialer

  • Psykoterapi med voksne
  • Parterapi
  • Kriseterapi
  • Stress
  • Personlighedsmæssige vanskeligheder
  • Angst
  • Depression
  • Psykoterapi med unge fra 15 år
  • Supervision såvel individuelt som i grupper

Ansættelser

2008-2012: Psykolog ved Psykoterapeutisk Klinik, København, Nannasgade. Her er jeg blevet inspireret af det mod og engagement som mange af klienterne bragte med i terapien. Jeg arbejdede desuden med undervisning og supervision af tværfagligt personale og indgik som krisepsykolog i Region Hovedstadens psykologiske krisevagt.

2006-2008: Psykolog ved Psykiatrisk Center Bispebjerg. Her arbejdede jeg bl.a. med individuelle psykoterapeutiske forløb, ledelse af centrets samtalegruppe, undervisning og supervision af tværfagligt personale, samt krisepsykologiske samtaler, som led i Region Hovedstadens krisepsykologiske vagtordning.

2005-2006: Psykolog ved Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro. Til arbejdsopgaverne hørte terapeutiske samtaler og krisepsykologiske samtaler.

2005 -2007: Gruppeterapeut og individuel terapeut for unge, der er vokset op i familier med alkoholproblemer (TUBA, København). Desuden rådgiver ved Psykologisk Korttids Rådgivning, Nørrebro.

Har du spørgsmål eller ønsker noget uddybet, er du altid velkommen til at kontakte mig.