Supervision af tværfaglige

Vi tilbyder supervision til tværfagligt personale, fx læger, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbejder med voksne med psykiske vanskeligheder indenfor det psykiatriske og socialpsykiatriske område.

Ligeledes tilbyder vi supervision af pædagoger, lærere og socialrådgivere, som arbejder med børn og unge med psykiske vanskeligheder indenfor døgn- og dagbehandlingsområdet.

Arbejdet med børn, unge og voksne med forskelligartede psykiske problematikker kræver ofte, at den professionelle skal handle her og nu, hvor der først bliver tid til refleksion bagefter. At have et supervisionsrum for fordybelse og refleksion, er en vigtig forudsætning for at dygtiggøre sig i sit arbejde, skabe tryghed i den tværfaglige gruppe, finde fælles fodslag i arbejdet, og således yde den bedst mulige behandling.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere aftale om supervisionsforløbets indhold, struktur samt pris.