Den første samtale

De fleste har oplevet at stå i en situation, hvor man har brug for at tale med andre. At kunne tale om sine problemer med familie eller venner kan være en god hjælp, men der findes også situationer, hvor man har brug for at tale med en udenforstående og kompetent professionel, som man har tillid til.

Kriser, stress, angst, depression og belastende konflikter i parforholdet eller på arbejdspladsen er eksempler på situationer, hvor det kan være nyttigt at opsøge en psykolog.
Er man pårørende til et menneske med fysisk eller psykisk sygdom, kan man også have behov for professionel støtte og vejledning.

Et overordnet mål med psykoterapi er ofte at lære sig selv bedre at kende psykologisk set, for derigennem at blive bedre til at klare livets udfordringer og få et godt liv.

Måske ved du allerede ved den første samtale, hvad du ønsker at få hjælp til. Måske står det dig ikke helt klart, hvad du har brug for. Du kan bare mærke, at du ikke har det godt, uden at være i stand til at formulere hvad der er i vejen. I så fald er det vigtigt, at bruge en del af den første samtale til at hjælpe dig frem mod at blive mere afklaret omkring dine behov og ønsker.

I den første samtale stræber vi mod:

  • At hjælpe dig til at finde frem til en foreløbig afklaring på, hvilke problemer du ønsker at arbejde med i terapien.
  • At arbejde med en del af problemstillingen på en måde, så du oplever en vis lettelse.

Udover at den første samtale bruges til at indkredse hvilke problemer du kommer med, danner psykologen sig samtidig et indtryk af, om hun/han kan arbejde med den type af problemer. Ved slutningen af den første samtale giver terapeuten en vurdering af hvorvidt hun/han kan hjælpe, eller om der skal en anden form for hjælp til.

Den første samtale giver dig samtidig mulighed for at danne dig et indtryk af terapeuten og metoden og mærke om lysten til at fortsætte samtalerne opstår. En ny aftale kan enten laves i slutningen af samtalen eller efter du har tænkt over det i nogle dage.

Et godt samarbejde mellem terapeut og klient er en af forudsætningerne for et udbytte af samtalerne.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.