Mirjam Capelle

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 1998, er derefter autoriseret som psykolog og godkendt som Specialist og Supervisor i Psykoterapi. Jeg har haft egen praksis siden 2006.

Min interesse for psykologi startede ved mit eget terapiforløb, som jeg påbegyndte i 1987. Interessen for terapi førte til, at jeg fra 1989-91 uddannede mig på Psykoterapeutisk Institut i Oplevelsesorienteret Psykoterapi. Herefter fortsatte jeg på en et-årig overbygning hos en gæstelærer ved Psykoterapeutisk Institut. Da jeg ønskede et mere solidt teoretisk fundament begyndte jeg i 1992 at læse psykologi på Københavns Universitet. Sideløbende med studiet gik jeg i et længerevarende psykoterapeutisk uddannelsesforløb, både individuelt og i gruppe hos en psykolog og har desuden gennemført en 2-årig klinisk efteruddannelse rettet mod terapeutisk arbejde.

Min praktiske erfaring med terapi i kombination med min teoretiske viden om psykologi har givet mig en omfattende forståelse af det terapeutiske felt, som i dag danner det grundlag, jeg arbejder på. Jeg har således både årelang erfaring fra mit psykologiske og psykoterapeutiske arbejde, der til stadighed foregår under supervision, og fra længere terapiforløb, som på ”egen krop” har givet mig et kendskab til klientens position.

Gennem årene har jeg fundet inspiration i den eksistentielle psykologi, den kropsorienterede terapi og den psykodynamiske tænkning. Metoden og tilgangen som jeg vælger at anvende i terapi er i hvert enkelt tilfælde afhængig af klientens problemstilling og ønsker.

 

Ansættelser

2006-2010: Ansat på en behandlingsinstitution for psykisk syge unge, hvor jeg bl.a. havde psykoterapeutiske forløb med institutionens unge, varetog forældresamtaler, superviserede og underviste institutionens pædagogiske personale samt støttede og fremmede det miljøterapeutiske arbejde.

2005 – 2006: Ansat i en projektstilling under Socialministeriet, hvor jeg rådgav og vejledte sagsbehandlere og støttekontaktpersoner i den sociale sektor vedrørende forståelsen af psykisk syge unge og foranstaltninger for disse.

2002: Underviste i faget psykiatri på Den Sociale Højskole, København.

Derudover har jeg undervist tværfagligt personale på døgninstitutioner i borderline-problematikker og psykotiske tilstande samt i miljøterapi.

2000 – 2005: Ansat på en behandlingsinstitution for unge 13-18-årige, hvor jeg bl.a. stod for den individuelle psykoterapi med institutionens unge, varetog miljøterapien i det tværfaglige team, superviserede institutionens personale samt superviserede tværfaglige personalegrupper på døgninstitutioner i Københavns Kommune.

1999 – 2000: Ansat i distriktspsykiatrien, hvor jeg arbejdede terapeutisk med både psykotiske og svært personlighedsforstyrrede voksne samt behandlede angst, OCD-tilstande og depressioner.

Har du spørgsmål eller ønsker noget uddybet, er du altid velkommen til at kontakte mig.