Supervision af plejeforældre

Vi tilbyder supervision af plejeforældre.

At være plejeforældre kræver balance mellem professionel faglighed og personligt nærvær.

Nogle gange viser det sig at være en større og mere kompleks opgave at være plejeforældre, end man forestillede sig, da barnet kom ind i familien. Det kan være, at barnet har mere omfattende psykiske vanskeligheder end først antaget, og at barnets adfærd kan være destruktivt og svært at forstå. Ind imellem oplever man at blive følelsesmæssigt ramt eller at ens familie påvirkes og ens egne børn reagerer.

Supervision er med til at skærpe plejeforældrenes blik for omfanget af barnets omsorgssvigt og barnets ressourcer. I supervisionen vil der være mulighed for refleksion over hverdagen med barnet med udgangspunkt i konkrete hverdagssituationer. Gennem øget indsigt i barnets ressourcer og vanskeligheder og ens egne stærke sider såvel som blinde pletter, forebygges den træthed og afmagt, der kan opstå i arbejdet. Glæden ved arbejdet og oplevelsen af meningsfuldhed kan dermed få plads.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere aftale om indhold, struktur samt pris.