Individuel terapi

Samtalen er det vigtigste redskab i individuel  terapi. At tale med et andet menneske om det, der opleves svært, i sig selv være lindrende, og nogle gange kan man bruge nære venner eller familie fx i forbindelse med sorg eller krise. Men det er ikke altid, at det er tilstrækkeligt, og så kan det være nyttigt at opsøge en terapeut.

Den terapeutiske samtale
Den terapeutiske samtale udspiller sig mellem to mennesker, hvor terapeuten er en nærværende, opmærksom og engageret lytter. Udover at være et medmenneske, som har en kvalificeret træning i at give gensvar på det, som klienten fortæller, er terapeuten en person, der står udenfor klientens omgangskreds og familie, og netop i kraft af denne afstand kan se problemstillingerne med andre øjne. Denne uafhængighed bidrager til, at terapeuten kan skabe større klarhed og forståelse i de forviklinger, som klienten oplever i sit liv – ofte i relationer til andre (venner, familie, partner, kolleger) og i forholdet til sig selv.

I samtalen tilstræber vi at styrke klienten i at se anderledes på sine problemer, at finde nye vinkler, og få orden og struktur på det kaos, som tit opleves omkring det, der er svært. Et overordnet mål med psykoterapi er ofte at lære sig selv bedre at kende psykologisk set og at få en større forståelse af sin situation og sine motiver for derigennem at blive i stand til at handle på nye måder og at blive bedre til at klare livets udfordringer og få et godt liv.

Den terapeutiske samtale vil derfor altid beskæftige sig med klientens

 • følelser
 • tanker og forestillinger
 • oplevelse af sig selv og andre
 • relationer til andre mennesker

I den terapeutiske samtale vil vægten ligge på her-og-nu, men ofte vil det være relevant at inddrage tidligere oplevelser og erfaringer. Dette afhænger dog dels af problemernes art, dels af hvordan klienten er mest motiveret for at arbejde.

En vigtig faktor i terapi er altid, at klienten selv er aktiv; både under samtalen og mellem sessionerne.

Vi tilbyder blandt andet individuelle samtaler inden for følgende områder:

 • stress
 • lavt selvværd
 • overvægt og trøstespisning
 • personlig udvikling
 • livskrise
 • skilsmisse
 • sorg, fx i forbindelse med brud, dødsfald eller andre tab
 • nedtrykthed og depression
 • identitetsusikkerhed
 • problemer i forhold til partner, familie, børn, venner og kolleger
 • ensomhed
 • angst

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.