Supervision af psykologer

Vi tilbyder supervision af psykologkolleger, enten i gruppe eller individuelt.

Supervisionen tæller både frem mod autorisation og efteruddannelse til specialist eller supervisor.

Supervisionen tager udgangspunkt i den enkeltes praksis, og supervisanden støttes til at udfolde en dybere forståelse af de temaer og opgaver, som supervisanden er optaget af i relation til sin funktion. Desuden vil der i supervisionen være fokus på, hvordan arbejdet påvirker supervisanden.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere aftale om supervisionsforløbets indhold, struktur samt pris.